Nyitóoldal

Bemutatkozunk

Filozófia

Szolgáltatások

Oktatóanyag

Franchise

Kapcsolat

újpest

gyömrő

kalocsa

nagykanizsa

székesfehérvár

velence

esztergom

hódmezovásárhely

hírek galéria partnereink
Szakembereknek

Barnáné Likovszky Márta: SOS! Segítség szülőknekJátéktárunk 1997. októberében kezdte meg működését a Mikkamakka Játékközpont országos hálózatának egyik első tagjaként. Csepel egyik új lakótelepén, egy jól felszerelt, modern óvodában, a gyermeklétszám csökkenése miatt megüresedett csoportot és a hozzátartozó öltözőt, mosdót adta át számunkra az önkormányzat, biztosítva a rezsiköltségeket. Induló játékkészletünket a Soros Alapítvány támogatásával tudtuk biztosítani, az integratív játékterápia módszerét és a játéktári munka alapjait 60 órás intenzív továbbképzésen ismertük meg. Így tudtunk csatlakozni ehhez a dr. Takács Bernadett által kidolgozott és bevezetett innovatív, komplex szakmai programhoz, mely a korai fejlesztés és a lelki egészségvédelem területén a játék nondirektív fejlesztő hatásaira alapozva segíti az egészséges és a sérült gyermekeket nevelő családokat.

Valljuk, hogy a szülővé válás, családdá alakulás folyamatának mentálhigiénés támogatása, a gyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos problémák korai felismerése döntő fontosságú az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében. A mai szülők többségénél már nem történt meg a családi hagyományok tudatos átadása-átvétele, a kapott minták és az alakuló demokratizmussal járó értékválság megnehezíti az „elég jó szülővé” válás folyamatát. Különösen az első gyermekes családok küzdenek sok bizonytalansággal, az anyák gyakran szenvednek a kompetencia érzés hiányától, a felmerülő problémákért magukat okolják. Kétgyermekes családokban gyakran tapasztaljuk, hogy a könnyebben kezelhető, vagy a kisebb gyermek sokkal több figyelmet, törődést kap, ami tovább növeli a feszültségeket a családban. Ezt az ördögi kört igyekszünk indirekt módszerekkel megszakítani, például azzal, hogy játék közben modellt nyújtunk az anyának, a felmerülő problémás viselkedések kezelésében, vagy éppen ráláthat gyermekére az örömteli játék közben. A játék hatásai igazából az együttes játék során érvényesülnek, ezért a modell központi, kulcs tényezője, a szülő és gyermeke kölcsönös kapcsolatának erősítése, támogatása, formálása az interaktív játéktevékenységen keresztül.

Szolgáltatási rendszerünkben segítséget adunk a szülőknek:

• Aktivitást motiváló, családi kohéziót erősítő szabadidős játék és kulturális programok biztosításával,
• Otthoni nevelést támogató játékkölcsönzéssel,
• A játék kultúrájának és jelentőségének terjesztésével
• Kapcsolatközpontú, személyre szóló játéktanácsadással,
• Szükség esetén integratív játékterápia, játékpedagógiai fejlesztő foglalkozások alkalmazásával,
• Sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének korai támogatásával,
• A másság korai elfogadását, és a felnőttek előítéleteinek oldását motiváló integrációval,
• Maminti szülői klubfoglalkozásokon pedagógiai-pszichológiai kultúra terjesztésével, életvezetési ismeretek feldolgozásával

A családdal kapcsolatos értékek közvetítésében elsősorban a kapcsolati kultúra és a szociális érzékenység játszanak kiemelt szerepet programunkban. Az életvezetés tudatos alakítása a kisgyermekes családoknak különösen nehéz ma, amikor az apák sokat vannak távol, és gyakorlatilag nem működik az anyák részmunkaidős foglalkoztatása, kevés a nagyszülői segítség. Beépült szolgáltatásaink közé a családi interakciók indirekt fejlesztésén kívül az olyan klubszerű programok terjesztése is, melyek a gyermeknevelést, a család egészséges életvitelének formálását támogatják.

"Filozófiánk: A szabad, kreatív játék segíti a gyermeket emberré válni, és a felnőttet embernek maradni. A család, amelyik együtt játszik, együtt is marad.”

A játék értelmes tevékenység, ami a legfontosabb azonban, hogy képessé teszi az embert, hogy értelmet találjon az életének. Ez az, amire a mai kor gyermekének és felnőttjeinek nagyon nagy szüksége van, mert sokan nem találják meg a helyüket a világban.

A játék a családon belüli kohézió erősítését a legtermészetesebben segítő tevékenység, ezért fontos hogy legyenek olyan szolgáltatások, ahol szakemberek segítik a szülőket, hogy tudjanak gyermekeikkel. játszótársként együtt lenni.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a korai felismerést, szűrést, habilitációs, mentálhigiénés jellegű tevékenységek végzését. Az óvodában, iskolában történő felismerés már későnek tekinthető, egyrészt a fejlesztési lehetőségek szempontjából, másrészt a halmozódó másodlagos sérülések miatt. Lényegesnek tartjuk az is, hogy az érintettek, segítségre szorulók megtalálják azokat, akik megoldást találhatnak problémáikra.

A dr. Takács Bernadett által kidolgozott rendszer lényege az “integrációs tér" kialakítása, a gyermekek fejlődésének segítése a lehető legkorábbi időponttól elkezdve, a problémák, nehézségek korai kiszűrése, a gyermekek és családjuk adekvát megsegítése a játékban rejlő nevelő és terápiás lehetőségek maximális kihasználásával. A játéktárba való belépést a szülők nem érzik megbélyegzőnek. Ez sokat segít abban, hogy többen jussanak el idejekorán egy olyan helyre, ahol meghallgatják őket, ahol segítséget kapnak, ahol a szülők valós egyenrangú partnerként vesznek részt a szakemberekkel való kapcsolatban.

Maminti szülői klubunkat eddigi tapasztalataink figyelembevételével átszerveztük a szülői igényeknek, a helyi körülményeknek megfelelően. Minden héten csütörtökön délután várjuk a meghirdetett program iránt érdeklődő szülőket a játéktárban ezeken a délutánokon kialakított Maminti kuckóba, amely mellett a játéktári működés zavartalanul folyik.

Kezdetben délutánra és külön helyiségbe szerveztük programjainkat, hogy kényesebb nevelési problémákról is tudjunk beszélgetni. A legtöbb kisgyermek azonban nem szívesen maradt hosszabb időre a játéktárban édesanyja nélkül, és csak keveseknek sikerült más családtagot bevonni a gyermekek felügyeletébe. Ezért az elmúlt évben már kipróbáltuk a játéktáron belüli programokat. Így a gyermekek egy része bátrabban eltávolodik édesanyjától, mások édesanyjuk közelében játszanak, vagy időnként figyelik a beszélgetést. Ehhez természetesen teljes tartalmi átalakításra volt szükség. A gyermekek között csak olyan pozitív témákat dolgozhatunk fel, amelyek a megelőzés, ötletadás, információbiztosítás, tapasztalatcsere lehetőségét kínálják családi értékek közvetítése, életvezetési ismeretek keretén belül. A problémák megbeszélésére fogadóórát, vagy más egyéni megoldást kínálunk fel. Megfigyeléseink szerint érdemes lenne egy-egy témával hosszabb ideig foglalkozni, így egyrészt az elmélyülés és az érdeklődők aktivizálása is jobban megoldható, másrészt több család élhet a lehetőséggel legalább egy alkalommal témánként. Terveink szerint az érdeklődőket minél aktívabb részvételre ösztönözzük, ötleteiket, javaslataikat felhasználjuk. A témavezető a játékmesterekkel együtt igyekszik biztosítani, hogy azok a szülők is bekapcsolódhassanak a beszélgetésbe, akiknek gyermeke igényli a szülő közelségét, és nehezebben viseli, ha a szülő nem vele foglalkozik.
Bevált tematikánk:

Egészséges életvitel és táplálkozás a kisgyermekes családokban

Az egészséges életritmus jelentősége. Magyar konyha és reform konyha - lehetséges alternatívák A zöldségfélék és gyümölcsök arányának növelése gyermekeink táplálásában. A túltápláltság megelőzésének lehetőségei. A folyadékfogyasztás jelentősége. A reklámok és a család. Módszerek: rövid téma felvezetés, tapasztalatcsere, jó családi programok ajánlása, egyszerű receptek bemutatása, közös saláta, szendvicskrém, reformsütemény készítés, kóstoló. Szakácskönyvek ajánlása, receptcsere kezdeményezése.

A mese, a mondóka, a vers szerepe gyermekeink életében

A mese, mint örömforrás, mint az életben való eligazodás, az élet nagy kérdéseinek közvetítője, a gyermek érzelmi-értelmi intelligenciájának fejlesztője. A mese, a mondóka, a vers és az anyanyelvi kultúra fejlődése. A mesélés, mondókázás rítusának szerepe a családi összetartozás érzésének kialakulásában. Módszerek: előadás, könyvek bemutatása, tapasztalatcsere.

Ünnepi előkészületek a családban

Az érzelmi feltöltődés lehetőségei. Mikulásvárás. Az adventi légkör megteremtése a családban.
A lakás ünnepi díszei. Módszerek: Beszélgetés kézműveskedés, karácsonyi lakásdíszek készítése közben.

A játék és a család

A szülőkkel való együttjátszás jelentősége a gyermekek életében. Mit tudhatunk meg gyermekeink játékának megfigyelése közben? Milyen a jó játékeszköz? A játék és a társak.
Módszerek: Előadás, tapasztalatcsere, könyvek, folyóiratok, játékok ajánlása

A zenei nevelés lehetőségei kisgyermekkorban

Módszerek: népdalok és altatók bemutatása, tanítása, beszélgetés az élő zene és a zenehallgatás lehetőségeiről a kisgyermekes családokban.

A mozgás szerepe a gyermekek fejlődésében

A nagymozgás és a finom mozgás fejlődése, a testséma, az oldaliság, és a téri tájékozódás alakulásának jelentősége. Milyen feltételek biztosítják gyermekeink egészséges mozgásfejlődését? A mozgásfejlődés és a személyiségfejlődés összefüggései. Módszerek: előadás, tapasztalatcsere, könyvek, programok ajánlása, mozgásfejlesztő játékok ajánlása

A gyermek és a természeti – társadalmi környezet egészséges kapcsolatának formálása a családban

A gyermekek és a növények, állatok kapcsolatának lehetőségei a nagyvárosban. A családi kirándulások jelentősége a gyermeknevelésben. Hogyan érvényesülnek a társadalmi környezet hatásmechanizmusai családi közvetítéssel? A tudatos nevelés jelentősége a megelőzésben, a családi kohézió erősítésében. Módszerek: vitaindító, könyvek bemutatása, tapasztalatcsere, közös kirándulás a Tamariska dombra, közös látogatás az Állatkertbe.

Ha óvodás lesz gyermekem

A családtól való elválás nehézségei. A hároméves gyermek életkori sajátosságai. Az óvodaválasztás felelőssége. Milyen a jó óvoda? A gyermek óvodai beilleszkedésének támogatása. A pedagógusokkal való jó kapcsolat kialakításának fontossága
Módszerek: előadás, tapasztalatcsere, a csepeli óvodaajánló átadása.

A Maminti Klubban megbeszélt témák gyakran felmerülnek a családi játéktárban spontán beszélgetések közben is. Nagy örömünkre szolgál, amikor arról hallunk, egy mást hogyan segítik a gyermeknevelési, életveztési kérdések feldolgozásában vendégeink.


KR | 2007-09-17 12:46


További cikkek

Játék és koragyermekkori személyiségfejlődés
Játék és játéktár a preventív gyermekvédelemben
A szülői mesterség - tanulható?! Tanítható!
Gyerekek - hol vagytok ?!
Játék és játékszerek fejlődési, nevelési hatásai
Bolgár Zsuzsanna: A prevenció lehetőségei a játéktárban
Keresés: 

Kedves Mikkamakka Barátok!
Kérjük támogassák Alapítványunkat pénzbeli vagy természetbeli adományaikkal!
Köszönjük!

 

Számlaszámunk:

10700244 – 44302308 – 51100005
 

 

Adószámunk:
18079643-1-41


Játék és játéktár a preventív gyermekvédelemben
Gyerekek - hol vagytok ?!
A szülői mesterség - tanulható?! Tanítható!
Játék és koragyermekkori személyiségfejlődés
Játék és játékszerek fejlődési, nevelési hatásai
Bolgár Zsuzsanna: A prevenció lehetőségei a játéktárban
Barnáné Likovszky Márta: SOS! Segítség szülőknek