Nyitóoldal

Bemutatkozunk

Filozófia

Szolgáltatások

Oktatóanyag

Franchise

Kapcsolat

újpest

gyömrő

kalocsa

nagykanizsa

székesfehérvár

velence

esztergom

hódmezovásárhely

hírek galéria partnereink
Szakembereknek

A szülői mesterség - tanulható?! Tanítható!A szülői mesterség - tanulható?! Tanítható! 

A gyermeknevelésben minden család segítséget igényel, hiszen pedagógiai és fejlődéslélektani kurzusokat igen kevés szülő végzett el. Különösen nagy szüksége van a tapintatos, rugalmas szaksegítségre az első gyermekes családoknak. Jelenleg igen kevés a fiatal családok számára széleskörű tájékoztatást is nyújtó, vonzó hely, ahol egymással is, szakemberekkel is találkozhatnának az azonos helyzetben lévők, s gyermekeikkel is együtt lehetnek. Sok esetben megelőzhető lenne ezek segítségével a "gyes-betegség", nem szigetelődnének el a "kiscsaládok", és a kezdetben még apró problémákat idejében lehetne orvosolni, megelőzve ezzel sok esetben egy életre szóló kapcsolati vagy beilleszkedési zavart, testi-lelki betegségek vagy más tévutak kialakulását.


A nevelési gondokkal küzdő családok száma egyre nő. A nehézségekkel / legyen az viselkedési vagy fejlődési vagy érzelmi / küzdő gyermekek száma szintén egyre inkább nő. Egyre több az ellátatlan gyerek, család, mert a segítséget igénylők számának növekedése nem vonja maga után az ellátási formák bővülését. Magyarországon egyébként is szégyen segítségért folyamodni nevelési kérdésekhez értő szakemberhez - ennek még nincs kultúrája nálunk. Ezért aztán vannak, akik soha nem, vannak, akik megkésve fordulnak szakemberhez. A gyerekek pedig nem tudnak szólni, hogy baj van, segíts. Kiszolgáltatottak. Ezért sokszorozódik meg a felnőttek felelőssége. Meg kell érteniük a gyermek sajátos (játék)nyelvét, játékban kifejeződő jelzéseit. A kisgyerek lételeme, életformája, fejlődési lehetősége a játék, ezen keresztül lehet vele kapcsolatot építeni és együttmuködni. Az első életévekben - amikor még rugalmasan formálhatók az agyi kapcsolatok - meghatározó lehet, hogy egy gyermek tud-e (engedik-e!) játszani. A gyermek optimális fejlődését, a családi kapcsolatok harmonikus alakulását befolyásoló egyik legfontosabb tényező, ha a szülő tud játszani gyermekével. Ha odafigyel rá, ha megpróbálja őt megismerni, megérteni és tevékenységeibe - mint játszótárs - bekapcsolódni. Ehhez különféle, megtanulható ismeretekre, fejleszthető érzelmi és kommunikációs képességekre ( szavak, gesztusok, arcjáték, empátia) és technikákra van szükség az ösztönösen is működő, és mindennek az alapját adó szeretet és elfogadása mellett.


Sok anya számára a gyermek születése nem csak örömforrás. Testükhöz hasonlóan életvitelük is jelentősen megváltozik a kisbaba érkezését követően. Életterük jelentősen beszűkül, párkapcsolatuk is szükségszerűen átalakul. Sokan krízis helyzetbe kerülnek. Bizonytalanok lesznek önmagukban. Bűntudatuk támad, hogy nem elég jó anyák, feleségek, nők. Feszültségeiket, indulataikat gyakran nem a megfelelő módon, szélsőséges esetekben családtagjaikon, gyermekükön vagy élettársaikon vezetik le. Ettől kapcsolataik megromlanak, emiatt önértékelésük tovább csökken. Az ördögi körből pedig éppen a kisbabák gondozásával, nevelésével járó elfoglaltságok miatt nem tudnak kilépni. Szégyellnek segítséget kérni, hisz az alkalmatlanságukat, hozzá nem értésüket bizonyítaná - vélik. Nem szívesen keresnének fel rendelőt, "hivatalos" helyeket. Nem is keresnek, magukban őrlődnek. Nekik - akik nem kis számban vannak, és nem tudnak hová fordulni gondjaikkal - találtuk ki és kínáljuk a játéktárat, ahová be lehet menni egy jót játszani, és ki lehet jönni sok-sok szorongató kérdésben tájékozottan, meghallgattatva és megnyugodva. A játéktárban, mint új, a családi nevelést is segítő szolgálatban új, humanisztikus és családcentrikus módszereket vezettünk be és alkalmazunk. Életvezetési, kapcsolati konzultációkat kínálunk, melynek során a fő hangsúlyt a szülői kompetencia (képes vagyok rá önállóan!)- és problémamegoldó képesség fejlesztése kapja. Mivel minden gyermek számára más az optimális nevelési környezet, és minden kapcsolat egyedi, ezért a nehéz élethelyzetben lévő családoknak nem kész válaszokat adunk, hanem mindig egyénre szabottan keressük, tárjuk fel azokat a lehetőségeket, amelyek klienseinket problémáik megoldásához elvezeti. Minden esetben arra törekszünk, hogy képesek legyenek pozitív "életelvárásokra" szert tenni, családi kapcsolataik erősödjenek, önismeretük mélyüljön, személyiségük öröm-képesebbé váljon.


Szakembereink elsődleges törekvése a meleg, kölcsönös, örömökben gazdag interakciók segítése, a szülői kompetencia erősítése. Különösen így van ez az "eltérően fejlődő" gyermeket nevelő családok esetében. Ők szinte mindenhonnan kirekesztődnek, szegregálódnak. Mi speciális módszerünkkel, az integratív játékkal közelítjük meg és fejlesztjük őket integráltan, hogy egészséges társaiktól is "tanulhassanak". Az első öt-hat évet szenzitív életszakasznak tartjuk nemcsak bizonyos képességek kiemelkedő fejlődése miatt, hanem a másság elfogadása, a tolerancia, az empátia érzéseinek és képességeinek fejlődése szempontjából. Ebben az életkorban alapozódik meg az a szemléletmód, mely beépülve a személyiségbe, egész életre szólóan hatni fog. Ebben a szakaszban ugyanis "a játék éppen olyan jellegű teljesítményeket biztosít, amelyekre a fiatal szervezet 'nem játékból' még képtelen.

Célunk a sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének korai támogatása, integráció. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékos gyermekek egészséges mintákat láthassanak, melyeket saját lehetőségeikhez mérten utánozni tudnak. (Sok esetben lényegesen vonzóbb az ép társ tevékenysége, mint a gyógypedagógus által felkínált fejlesztő játék.) Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy a másság elfogadásának képessége a korai években még sokkal "zökkenő-mentesebb". Meglepő módon a kisgyermekek gyakran sokkal jobban tolerálják társuk eltérő viselkedését, megjelenését, mint szüleik. Ebben a közegben ezért mindennapos valóság, hogy a felnőttek a gyerekektől tanulnak! Van mit! Valljuk, hogy személyes példamutatással tudunk leginkább harcolni az előítéletek ellen. Ha a termekben jelen lévő szakemberek elfogadják, kitüntetett figyelemmel fogadják, és tapintatosan kezelik az eltérően fejlődőket, a jelen lévő szülők és gyermekek is átveszik, előbb-utóbb utánozni kezdik viselkedésüket.


Azokban az esetekben, ahol a gyermek problémájának a hátterében a nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolat áll, a rendszeres találkozások, a közös tevékenység, a látott minták hatására a gondok különösebb beavatkozás nélkül, "spontán" rendeződnek. S ott is, ahol a gyermek valamilyen "fogyatékossága" eredményezi az eltérő viselkedést, sokszor lehet találni olyan értékeket, melyekkel a szélsőségek csökkenthetők, az életminőség javítható. A játéktárban pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, pszichopedagógus, szociálpedagógus szakemberekhez lehet fordulni, akik a közös játékon keresztül próbálják a gyermeket megismerni, családjával való kapcsolatát, párbeszédét pozitív irányba alakítani, ill. harmonikus fejlődéséhez segítséget nyújtani. A sok szép válogatott játék sok élmény kibontakozásához teremti meg a lehetőséget. Ezek a játékszerek egyúttal - egyénre szabott, a fejlődéshez igazodó tanácsadással egybekötve - a gyermekek személyiség - és képességfejődését is hatékonyan segítik. A játékkölcsönzés lehetővé teszi a játékok állandó váltogatását, a fejlődési folyamatnak megfelelően. Anyagi előnyeit talán nem kell e mai nehéz gazdasági helyzetben különösebben hangsúlyozni.


A korszerű módszerek segítségével megvalósított korai intervenció lehetővé teheti a kóros folyamatok beindulásának elkerülését, a hatékony beavatkozást. A korai viselkedéses vagy egyéb problémákat mutató gyermekek szakszerű ellátása nem nélkülözheti a szülőnek nyújtott támogatást. Ez elsődleges fontosságú lesz a gyermek fejlődése szempontjából is, hiszen a stabil, kiegyensúlyozott családi háttér, az érzelmi biztonság adja az alapot az optimális személyiségfejlődéshez. A korai intervenció különféle stratégiákat követhet. A túl intenzív (külső) beavatkozás a szülői kompetencia és felelősség csökkenéséhez is vezethet. A hazai intervenciós programok döntő többsége a gyerekre irányul. Ennek éppen fordítva kellene lennie. Az anyára összpontosító intervenció segítségével az anya önerejének, megbirkózási stratégiáinak erősítése és érzelmi egyensúlyának helyreállítása válik lehetővé. Veszélyes

 

helyzetet teremt, ha az anya - egy idő után már mintegy kívülállóként - különféle foglalkozásokra hordja gyermekét, s így saját maga kiszorul a gyermek életének fontos eseményeiből. További lényeges szempont, hogy az apa szerepe ne csupán a család eltartására korlátozódjék. Fontos tehát az apát is intenzívebben bevonni a gyermek nevelésébe, amit az apák nagy többségben szégyenlősen hárítanak, nem szívesen jelennek meg különféle vizsgáló és terápiás központokban, inkább az anyára hárítják ezt a szerepet. Közismert, hogy általában az anyák inkább a gondozói szerepkört vállalják fel a gyermekkel kapcsolatban, és ellátják a családot, míg az apák, kevés szabadidejüket gyermekükkel való játszásra fordítják. És szívesen mozdulnak ki otthonról is, ha várja őket egy jó hely, ahol jókat lehet játszani. Ez a jó hely a játéktár, ahol az apukák is igen gyakori vendégek, gyermekeik nagy-nagy örömére.


A játéktár jó terepet ad arra is, hogy az anyák, szülők egymással is teremtsenek kapcsolatokat, megosszák egymással gondjaikat, örömeiket, s kicseréljék tapasztalataikat, egymásnak is segítve. Ez teljesen szabadon, spontán is megvalósul, de szervezett programok is segítik. A szülői klubok foglalkozásai barátságos külön termekben zajlanak, melyek egybenyithatóak. Ez ideális azért is, mert a másik szobában pedagógus felügyeletével játszó gyermekek bármikor átjöhetnek a mamához is.

Szülők számára indítjuk új programjainkat, a mamák részére az Önismereti Csoportot, mely a különféle női szerepekkel és önmagunkkal való alapos megismerkedést segíti elő (a gyermekekre igény szerint szakemberek vigyáznak) , valamint másik programunkat, a Maminti Klub "Elég jó szülő" foglalkozásait (itt a gyerekek a mamák közelében vannak). A szereteten túl nagyon fontos, hogy a szülőknek megfelelő ismeretei legyenek a gyermeki fejlődésről, alapvető nevelési módszerekről, és a gyermeki játékról. A klubok célja, hogy a szülők lélektani, pedagógiai ismereteket elsajátítva, tudatosabban neveljék gyermeküket, és jobban megértsék a sajátosan gyermeki világot, s ezáltal hatékonyabban tudjanak abban részt venni. A célok között szerepel a nevelési problémákkal küzdő szülők ismereteinek bővítése, személyiségük, kommunikációs és konfliktusmegoldó képességük fejlesztése. A szülők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, valamint a konkrét segítségnyújtás szakembereinek és intézményeinek megismertetése. A szülők egymással való kapcsolatának erősítése. Miért érdemes részt venni a foglalkozásokon? Várható, hogy a bővebb ismeretekkel rendelkező szülők érzékenyebben és tudatosabban fogják nevelni gyermekeiket, kevésbé lesznek bizonytalanok a gyermek fejlődésével kapcsolatban. Várható a szülő önbizalmának növekedése, és a család attitűdjének megváltozása a gyermek iránt - jobban elfogadják őt. Konkrét eszközöket, játékszereket is megismerhetnek a gyermekek otthoni fejlesztéséhez, neveléséhez, mely tapasztalatunk szerint a szülők széleskörű igénye. A nagyobb odafigyeléssel várható a problémák korai felismerése, kezelése, és a másodlagosan kialakuló sérülések megelőzése. A család elszigetelődése is enyhül, könnyítettebb a társadalmi beilleszkedés mind a gyermek, mind a család részéről. A klubtag szülők részére indítjuk a problémamegbeszélő nyitott csoportot is a későbbiekben, melyben nevelési helyzetek, problematikus szituációk megbeszélésére kerül sor, konkrét esetek kapcsán.


A szülőklubokra jelentkezni lehet a Mikkamakka Játékközpontban. tel/fax:3314942, e-mail: mikkamakka@axelero.hu. További információk a www.mikkamakka.hu weblapon vagy a www.gyerekjatek.hu , a Magyar Játékpedagógiai Egyesület honlapján is megtalálhatók. Nemcsak a központban, hanem más budapesti és vidéki játéktári egységeinkben (Óbuda, Csepel, Kalocsa, Nagykanizsa, Úri, Velence, Szeged) is indulnak csoportok, ezekről is lehet felvilágosítást kérni.


Dr. Takács Bernadett 
 

KR | 2011-09-04


További cikkek

Játék és koragyermekkori személyiségfejlődés
Játék és játéktár a preventív gyermekvédelemben
Gyerekek - hol vagytok ?!
Játék és játékszerek fejlődési, nevelési hatásai
Bolgár Zsuzsanna: A prevenció lehetőségei a játéktárban
Barnáné Likovszky Márta: SOS! Segítség szülőknek
Keresés: 

Kedves Mikkamakka Barátok!
Kérjük támogassák Alapítványunkat pénzbeli vagy természetbeli adományaikkal!
Köszönjük!

 

Számlaszámunk:

10700244 – 44302308 – 51100005
 

 

Adószámunk:
18079643-1-41


Játék és játéktár a preventív gyermekvédelemben
Gyerekek - hol vagytok ?!
A szülői mesterség - tanulható?! Tanítható!
Játék és koragyermekkori személyiségfejlődés
Játék és játékszerek fejlődési, nevelési hatásai
Bolgár Zsuzsanna: A prevenció lehetőségei a játéktárban
Barnáné Likovszky Márta: SOS! Segítség szülőknek