MIKKAMAKKA ALAPÍTVÁNY

A Mikkamakka Alapítvány 1995-ben alakult, azzal a céllal, hogy minőségileg hozzájáruljon a magyarországi gyermekellátás fejlődéséhez, és hogy a családok életébe beépülve hasznos információkat, életre szóló élményeket, kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és sokrétű segítséget nyújtson. Megalakuláskor a távlati cél az volt, hogy az ország minden nagyobb vonzáskörzetű településén és a fővárosi kerületekben legyen legalább egy Játéktár. Ennek elindítója Dr. Eigner Bernadett volt, akinek gondolata az volt, hogy játékkal fejlessze a családi összetartozást, elősegítse a kisgyermekkori fejlődést, a problémák korai felismerését és kezelését az átlagosan és az eltérően fejlődő gyermekek és családjaik számára. 

A Játéktárak nem profit orientált formában, franchise rendszerben működnek az országban. Szakmai koordinátoruk a Mikkamakka Alapítvány budapesti központja.

Az alapítvány, budapesti módszertani központjában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Koordináció 

 • kapcsolattartás a meglévő és a leendő játéktárakkal
 • új játéktárak nyitásának előkészítése, segítése
 • Adatok begyűjtése, tárolása, értékelése, elemzése  
 • weblapot, közösségi megjelenést üzemeltet (játéktárak elérhetőségei, programjai, hírei), publikációs, szakmai, reklám felületet biztosít
 • marketing, kommunikációs segítséget nyújt
 • központi irodát tart fenn (belső, külső kommunikációra)
 • koordinálja a játéktárakat, működést felügyel, ellenőriz 
 • szerződést készít, köt, szerződésben foglaltakat, színvonalat ellenőriz 
 • vezetői/üzemeltetői értekezleteket hív össze 
 • meglévő hálózatot összetart, fejleszt – kommunikációs, közösségi tevékenységekkel, akciókkal, együttműködésekkel, közös (érdek)képviselettel  
 • franchise tagok közös eseményeit, rendezvényeit szervezheti megegyezés alapján 
 • kapcsolatot tart játékgyártókkal, forgalmazókkal, támogatókkal, intézményekkel, szervezetekkel

Módszertani irányítás, szemléletformálás  

 • új és meglévő játéktárak szakmai teamjeinek képzése és továbbképzése 
 • külső szakemberek, szülők képzése
 • módszertani segédanyagokat dolgoz ki és továbbfejleszt 
 • szakmailag irányít, szakmai dokumentációt ellenőriz, elemez, értékel
 • módszertani és esetmegbeszélő műhelyeket szervez, központi, illetve játéktári helyszíneken 
 • publikál, előadásokat tart, publikációk megjelenését segíti (saját és külső felületeken, rendezvényeken)
 • konzultációt, tanácsadást biztosít – igény és előzetes egyeztetés alapján rendszeresen 
 • játéktárak rendezvényeinek koordinálása, segítése
 • központi rendezvények, kampányok szervezése
 • érdekképviselet, lobbi

Jelenleg több (plusz a terveink szerint Újpesten megnyíló) játéktár működik az országban, kidolgozott szakmai programmal, kiadványokkal, képzéssel, szakkönyvvel, de sajnos, kevés a támogatás (vagyis jelenleg gyakorlatilag hiányzik). Bízunk azonban abban, és igyekszünk továbbra is lehetőségeinkhez mérten mindent megtenni, hogy kiépülhessen és megszilárdulhasson az ellátórendszer palettáján továbbra is egyedülálló szolgálatok, az integratív családi játéktárak országos hálózata. A már működő játéktárainkat segítjük nonprofit franchise együttműködések keretében. A finanszírozás több lábon áll: a helyi önkormányzatok biztosítják általában az ingatlanokat, támogatják a működési költségeket, néhány esetben a személyi költségekhez is hozzájárulnak. Állami és nem állami pályázatokból egészítjük ki a bevételeket, frissítjük a játékkészleteket, álljuk a programok költségeit. Saját bevételek (belépődíjak, költség-hozzájárulások, programdíjak, partik, zsúrok, rendezvények bevételei) és helyi vállalkozók, egyéni támogatók, önkéntesek segítsége teszi lehetővé a személyi, illetve egyéb kiadások fedezetét. Az országos hálózat kiépítéséhez az ellátórendszerbe való beépülést, a normatív finanszírozás elérését, önkormányzatok, illetve nagyvállalatok támogatását célozzuk meg, valamint további programokkal a saját bevételek bővítését.

Elérhetőségek az alapítványhoz:
Mikkamakka Alapítvány, 1025 Budapest, Törökvész út 46/D. fsz.
Dr. Eigner Bernadett
kuratóriumi elnök
Tel.: 06309327050
Email: mikkamakka.a@freemail.hu
Facebook: Mikkamakka Játéktár – Játékkal a családért
https://www.facebook.com/Mikkamakka-1510801092497669

Játékterápiásan képzett, kedves játékmesterek várják a családokat közös játékkal,
tanácsadással, foglalkozásokkal, terápiával, programokkal.

logo

Minden jog fenntartva: Dr. Eigner Bernadett