FILOZÓFIÁNK

MIKKAMAKKA JÁTÉKTÁR PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

mikkamakka.jatektarak

Az alapítvány nevének eredete, Mikkamakka, a szeretnivaló világvándor macska – Lázár Ervin magyar író mesevilágából. Ő, mint szimbólum jelent szabadságot, feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, megértést, boldog szárnyalást, kreatív gondolkodásmódot, gyengeségeket megértő humanizmust egyaránt. 
Mikkamakka fémjelzi a Játéktárakat, melyek innovatív szakmai központok, valamint az alapítvány által szervezett és koordinált izgalmas, színvonalas rendezvényeket és egyéb szolgáltatásokat.

A játéktárak az egyes helyszíneken működnek: Nagykanizsa, Gyömrő, Hódmezővásárhely, Kalocsa, Székesfehérvár, Velence, Esztergom. Jelenleg Esztergom új helyet keres a játéktár számára. Az alapítvány központi játéktára pedig Budapesten, Csepelen volt, de ott megszüntette szerződését az önkormányzat, ezért új helyet kerestünk és találtunk egy újpesti iskolában, annak egy külön épületében. Ez a Lázár Ervin iskola (ő az író, aki kitalálta Mikkamakka figuráját), és bízunk benne, hogy idén ősszel megnyithatjuk itt az alapítvány központi, módszertani bemutató játéktárát. Ehhez még szükséges forrásokat, támogatókat szereznünk. 

Mindegyik játéktárnak megvan a maga sajátos szolgáltatási kínálata, és egyedi nyitvatartási ideje, programjai. A közös azonban mindenhol az, hogy többször egy héten, legalább heti 10 órában működik a családi játszóház, kötetlen, szabad, szülő-gyermek együttjátszással, miközben a szakemberek is a játéktérben vannak, és az integratív játék módszerkombináció alkalmazásával segítenek a nevelési, fejlődési, kapcsolati problémák megoldásában. Természetesen ezt a segítségnyújtást nem kötelező igénybe venni, önmagában az is értékes, hogy a családok minőségi időt töltenek együtt, és az együttes, egymásra figyelő, közös játék önmagában, mindenféle beavatkozás nélkül is gyógyít. Vannak azonban, nem is kevesen, akik szívesen igénybe vesznek szaksegítséget kérdéseik, gondjaik megoldásához. Rájuk kiemelt figyelmet fordítunk. A szabadidő minőségi környezetben történő tartalmas eltöltésén túlmenően a játéktár preventív és intervenciós szolgálatként is funkcionál, melyben a családok sokféle kérdésben fordulhatnak a játéktérben dolgozó felsőfokú végzettségű, segítő szakmában dolgozó és speciális továbbképzésen végzett, játék témában (játékpszichológia, játékpedagógia) többlet tudással rendelkező szakemberekhez. 

A szakemberek igyekeznek nem a specialista, illetve szakértő szerepben feltűnni, hanem egyenrangú partnerkapcsolatot kínálnak a vendégeknek, melynek fő célja valamilyen témában tanácsadás, segítségnyújtás, problémamegoldás, terápia, vagy egyszerűen az értő meghallgatás. A játéktár kiindulópontként az egészséges, átlagosnak mondható gyerekek, felnőttek, családok fogadását és minőségi szolgálatát tűzte ki célul, annak érdekében, hogy ebben az „átlagos” közegben tudja azokat is fogadni, akik valamilyen szempontból „mások”, nem átlagosak, problémákkal, nehézségekkel küszködnek. Így nemcsak integratív, befogadó közeget jelent a játéktár a pszichoszociális vagy egyéb nehézségekkel küszködők számára, hanem azt az érzést is nyújtja számukra, hogy itt ők sem megkülönböztetettek, a légkör barátságos, nem diszkriminatív, nem megbélyegző. Mivel a mentálisan egészséges személy is könnyen válhat beteggé vagy patológiássá, ezért kulcsfontosságú, hogy egészséges is maradjon, azaz a megelőzés, a probléma kialakulásának kezdetén nyújtott segítség, szakszolgáltatás a játéktárban elérhető legyen.

A játéktárban dolgozó szakmai team tagjai közül általában ketten vannak a játéktérben, ha van rá anyagi fedezet, akkor az előtérben, a „recepción” pedagógiai asszisztens fogadja a családokat. A nyitvatartási idő alatt mindenki bejöhet, előzetes bejelentkezés nélkül, tekintet nélkül származására, helyzetére, állapotára. Részt vehet a családi játszóházban, és részt vehet a speciális programokon, melyeket a játéktárak a gyermekeknek, a szülőknek vagy a családoknak kínálnak. 

A Játéktár egy olyan integrált (játék)tér, ahol ép, átlagosan fejlődő és fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű, eltérő fejlődésű gyermekek közösen, szüleikkel együtt játszhatnak, speciálisan is képzett szakemberek  értő figyelme, játékmódszertani segítsége mellett. A játéktárban alkalmazott „integratív játék” módszerkombinációban különböző tanácsadási és terápiás formák találhatók meg. Itt minden a játékon keresztül történik, a direkt fejlesztéssel, irányítással, tréningezéssel szakmailag nem értünk egyet, ezért az önkéntes, önfeledt, együttes játék jelenti a közeget és a módszert.

A belső játéktér a gyermekek életkori és lélektani sajátosságait figyelembe véve szakszerűen kialakított, így a gyermekeknek egy ideális, őket megszólító közeget igyekszünk teremteni, melyben jól érzik magukat és szívesen visszajárnak. A családok nagy része valóban visszatérővé is válik, főleg azért, mert a gyermekek igen jól érzik magukat, és szeretnek visszajönni. Általában heti egy-két alkalommal, vagy havi rendszerességgel járnak a családok, alkalmanként 1-3 órát eltöltve a játéktérben, és emellett részt vesznek a különböző kötött programokon is. 

A részvétel költségei az egyes játéktárakban változóak, közös azonban, hogy mindenhol csak térítési díjat, hozzájárulást kérünk a költségekhez, a teljes díj ellenértékét más forrásokból is igyekszünk megteremteni, hiszen az a célunk, hogy mindenki betérhessen, anyagi helyzetétől függetlenül. Ezért az alacsony belépődíjak mellé további kedvezmények rendszerét dolgoztuk ki és kínáljuk a rászorulóknak: gyermekszám szerinti, anyagi helyzet szerinti, a gyermek fogyatékossága szerinti kedvezmények, kivételes esetekben ingyenességet is tudunk biztosítani. Ehhez egyéb támogatói forrásokra, bevételekre van szükségünk. 

A családok felé az információk szájról szájra terjednek, egymásnak ajánlva a helyet, valamint igyekszünk kihasználni a rendelkezésünkre álló információs felületeket: internet, saját honlap, facebook oldal, az egyes játéktárak saját facebook oldalai, kapcsolattartás a helyi szakmai, állami és szülői szervezetekkel, csoportok fogadása, programokra meghívók kiküldése stb. 

Az alapítvány, franchise rendszerben működő Játéktárain keresztül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Szabad kötetlen játék a játéktárakban, minőségi, gyermekbarát bútorokkal és tárgyakkal speciálisan kialakított játéktér minőségileg és szakmai szempontok szerint/szakmailag minősített, kifogástalan játékokkal ahol az a koncepció, hogy együtt játszhat a család;
 • Játékkölcsönzés – amennyiben egy játék különösen megtetszik, de sajnos már nincs több idő vele a játéktárban játszani, akkor ez kikölcsönözhető;
 • Tanácsadás, tájékoztatás, terápiák – „Integratív játék” módszerkombináció (játékmódszertani-, játékvásárlási tanácsadás; intézményválasztási tanácsadás, tájékoztatás; életvezetési konzultáció; kapcsolati konzultáció átlagos, rizikó és sérült fejlődésű gyermeknél; komplex (képességfejlesztő) játékpedagógiai foglalkozás; integratív játékterápia); korai fejlesztési-, gyógypedagógiai-, pedagógiai-, művészeti-, pszichológiai-, mozgás-, szocio terápiák; képesség- és személyiségfejlesztő foglalkozások; játékos tréningek és gyermekfoglalkozások; 
 • Gyermekzsúrok szervezése minőségi játékprogramokkal
 • Programok szülőknek – tanfolyam, klubdélután, tréning vagy egyéb képzési programok
 • Gyermekfelügyelet 
 • Szakmai műhelyek, képzések, módszertani tanácsadás, játékajánlás pedagógusok és egyéb szakemberek számára
 • Tematikus nyári táborok szervezése gyerekek és szüleik számára
 • Iskolai, óvodai csoportok fogadása (osztályfőnöki óra keretében a játékkultúra kialakítása)
 • Szolgáltatások önkormányzatoknak, cégeknek (kihelyezett Játéktár, játékprogramok, családi programok)

Az alapítvány, budapesti módszertani központjában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Koordináció 

 • kapcsolattartás a meglévő és a leendő játéktárakkal
 • új játéktárak nyitásának előkészítése, segítése
 • Adatok begyűjtése, tárolása, értékelése, elemzése  
 • weblapot, közösségi megjelenést üzemeltet (játéktárak elérhetőségei, programjai, hírei), publikációs, szakmai, reklám felületet biztosít
 • marketing, kommunikációs segítséget nyújt
 • központi irodát tart fenn (belső, külső kommunikációra)
 • koordinálja a játéktárakat, működést felügyel, ellenőriz 
 • szerződést készít, köt, szerződésben foglaltakat, színvonalat ellenőriz 
 • vezetői/üzemeltetői értekezleteket hív össze 
 • meglévő hálózatot összetart, fejleszt – kommunikációs, közösségi tevékenységekkel, akciókkal, együttműködésekkel, közös (érdek)képviselettel  
 • franchise tagok közös eseményeit, rendezvényeit szervezheti megegyezés alapján 
 • kapcsolatot tart játékgyártókkal, forgalmazókkal, támogatókkal, intézményekkel, szervezetekkel

Módszertani irányítás, szemléletformálás  

 • új és meglévő játéktárak szakmai teamjeinek képzése és továbbképzése 
 • külső szakemberek, szülők képzése
 • módszertani segédanyagokat dolgoz ki és továbbfejleszt 
 • szakmailag irányít, szakmai dokumentációt ellenőriz, elemez, értékel
 • módszertani és esetmegbeszélő műhelyeket szervez, központi, illetve játéktári helyszíneken 
 • publikál, előadásokat tart, publikációk megjelenését segíti (saját és külső felületeken, rendezvényeken)
 • konzultációt, tanácsadást biztosít – igény és előzetes egyeztetés alapján rendszeresen 
 • játéktárak rendezvényeinek koordinálása, segítése
 • központi rendezvények, kampányok szervezése
 • érdekképviselet, lobbi

Jelenleg több (plusz a terveink szerint Újpesten megnyíló) játéktár működik az országban, kidolgozott szakmai programmal, kiadványokkal, képzéssel, szakkönyvvel, de sajnos, kevés a támogatás (vagyis jelenleg gyakorlatilag hiányzik). Bízunk azonban abban, és igyekszünk továbbra is lehetőségeinkhez mérten mindent megtenni, hogy kiépülhessen és megszilárdulhasson az ellátórendszer palettáján továbbra is egyedülálló szolgálatok, az integratív családi játéktárak országos hálózata. A már működő játéktárainkat segítjük nonprofit franchise együttműködések keretében. A finanszírozás több lábon áll: a helyi önkormányzatok biztosítják általában az ingatlanokat, támogatják a működési költségeket, néhány esetben a személyi költségekhez is hozzájárulnak. Állami és nem állami pályázatokból egészítjük ki a bevételeket, frissítjük a játékkészleteket, álljuk a programok költségeit. Saját bevételek (belépődíjak, költség-hozzájárulások, programdíjak, partik, zsúrok, rendezvények bevételei) és helyi vállalkozók, egyéni támogatók, önkéntesek segítsége teszi lehetővé a személyi, illetve egyéb kiadások fedezetét. Az országos hálózat kiépítéséhez az ellátórendszerbe való beépülést, a normatív finanszírozás elérését, önkormányzatok, illetve nagyvállalatok támogatását célozzuk meg, valamint további programokkal a saját bevételek bővítését. 

Játékterápiásan képzett, kedves játékmesterek várják a családokat közös játékkal,
tanácsadással, foglalkozásokkal, terápiával, programokkal.

logo

Minden jog fenntartva: Dr. Eigner Bernadett