FRANCHISE

Mikkamakka integratív családi játéktárak országos hálózata

„A család, amely együtt játszik, együtt is marad” (S. és R. Bennett)

logoA játékhoz való jog a gyermekek egyik legfontosabb joga, melyet a felnőttek kötelessége biztosítani. A játék a legteljesebb társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének korai és hatékony eszköze, hiszen egyaránt segít a kiemelkedő képességű gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában, az átlagosan fejlődő gyermeknek harmonikus fejlődésében, és a sérült kisgyermeknek társadalmi beilleszkedésében.  A korán felismert szülő-gyermek kapcsolati, nevelési nehézségek, illetve a pszichés és szociális, valamint a kognitív fejlődés eltéréseinek minél korábbi feltárása és kezelése a gyermek zavartalan fejlődéséhez, és a családi harmónia megteremtéséhez vezet. Ma Magyarországon sok gyermek és család még ellátatlan, ezért nagy jelentőségű lenne a korai intervenciós célkitűzések és szolgálatok körében a jelenleg alternatív ellátásként elérhető integratív családi játéktárak hálózatának kibővítése, szemléletének és szolgáltatásrendszerének, valamint terápiás eljárásainak elterjesztése. 

Az integratív családi játéktár a gyermekvédelmi törvény módosításában az alternatív napközbeni ellátások között nevesített szolgálat. Rugalmas nyitva tartásával, családbarát légkörével, a szülőkkel közvetlen kapcsolatot kialakító, a gyermekeket már csecsemőkortól fogadó, bárki számára elérhető szolgáltatás. Igénybe vétele nem megbélyegző, hiszen nem csak a problémákkal küzdő gyerekek, családok jöhetnek, hanem mindenki, aki egy jót játszani akar. Elsősorban a saját gyerekével játszhat, de lehetőség van más közösségi kapcsolatok építésére is, gyerek gyerekkel, kismama más kismamákkal. Azért fontos, hogy legyenek játéktárak, mert az állami ellátásba, a szakszolgálatok korai fejlesztő részlegeibe sokan nem jutnak el, főleg azok nem, akiknél kevésbé súlyos vagy kevésbé látszik még a deficit, akadályozottság, ahol pszichés vagy kapcsolati nehézségek miatt rizikós a fejlődés. Ezekre a problémákra jelenleg a szakszolgálatok sem kellően felkészültek. Fontos különbség még, hogy a játéktár minden esetben a szülő jelenlétében, aktív részvételével és a szülővel együttműködésben igyekszik megelőzni vagy kezelni a nehézségeket, játékos, szabad, örömteli légkörben, ahol a szülő partner, nem érzi kirekesztve magát, ahol az ő aggodalmaival, elakadásaival, bűntudataival is foglalkozik a „játékmester”, aki képzett szakember. Erősíti a szülő önbizalmát, pozitív visszajelzéseket ad. 

A játékképesség az egészség ismérve. Ezért diagnózisok, címkék helyett arra törekszünk, hogy gyermek és szülő játékra képes legyen, egymásra hangolódjon. Ehhez szakemberekként játszótársakká válunk. A szakemberek teamben dolgoznak, szoros az együttműködés a védőnő, a gyermekorvos, a neurológus, a gyógypedagógus, a kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a szociális szakemberek, illetve intézmények között. A játékterápiásan képzett játékmesterek pedig játékos, elfogadó, nem kirekesztő légkört teremtenek a gyermekléptékű, varázslatos játéktárban, melyben jól érzi magát szülő és gyermek, és a sok élmény miatt önként, örömmel járnak vissza.   

Jelenleg civil szervezeti keretekben több játéktár működik országosan, és Újpesten tervez a játéktárakat összefogó Mikkamakka Alapítvány egy családi játéktár módszertani központot megnyitni. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2000-ben indított preventív családpolitikai modellkísérleti programjának célkitűzése volt, hogy az újszerű ellátási formából átfogó országos hálózat jöjjön létre, mely segíti a családokat az első gyermek megszületésétől kezdve, a családi kapcsolatok harmonizálásában, a gyermekek fejlődésében, a szülők neveléssel, életvezetéssel, családi összetartással kapcsolatos problémáik megoldásában, a gondok, nehézségek, mentális és pszichés fejlődési zavarok, deviáns karrierek megelőzésében és korai ellátásában. Ebből következően jelentős szerepet játszhat a preventív gyermekvédelemben. 

A Játéktárban mindenkit fogadunk, jöhet bárhonnan, és tarthat bárhová. A Mikkamakka játéktárak (hálózatának) célja, hogy a gyermekek lelki egészségének és a családok megerősítésének érdekében valódi segítséget nyújtson. Olyan helyeket, játéktárakat igyekszünk működtetni, amelyek a kisgyermekes családok számára jelentenek sokrétű szolgálatot: integratív, befogadó közösségi tereket teremtünk. A játék szabadságát, örömét, kapcsolati és terápiás és gyógyító hatásait használjuk fel, hazánkban egyedülálló módon.  A játéktárak jelenlegi hálózata évente ezres nagyságrendben fogad gyermeklátogatókat, szüleikkel együtt egy különleges játéktérben, a gyermekek 0-8 éves korában. 

Célunk, hogy minden (kisebb és) nagyobb településen nyílhasson a családokat, gyermekeket korán megsegítő játéktár – akárcsak külföldön, a testvérintézményeinknek számító ludotékák, toy library-k, spieliothek-ák, melyek kormányzati, önkormányzati támogatással működnek, hogy a szülői hozzájárulás minél kevesebb lehessen. Égetően szükséges lenne, hogy végre kiépüljenek országos méretekben olyan gyermek-és családközpontú szolgálatok, melyek még idejekorán, a családdá válás időszakában tudnak segíteni. Fontos lenne egy budapesti módszertani központ kiépítése is, a hálózati összefogás érdekében.    

Ennek a szolgálatnak a fontosságát és társadalmi szükségességét, elterjeszthetőségét felismerte és értékelte az amerikai Ashoka Innovators for the Public alapítvány, mely dr. Eigner Bernadettet, a játéktár szolgálat kitalálóját és vezetőjét nemzetközi tagságával díjazta. http://hungary.ashoka.org/ A Játékkönyvtárak Világszövetségében (International Toy Library Association, ITLA) hazánkat képviseljük.  A Mikkamakka játéktár program nemzetközi elismerésben részesült (modellprogram, mely újszerűen segíti a korai tanulást, felfedezést, divergens gondolkodást, kreativitást, együttérzést, szociális kapcsolatokat). 

Bővebb információk honlapunkon, illetve fb oldalunkon: www.mikkamakka.hu

Játékterápiásan képzett, kedves játékmesterek várják a családokat közös játékkal,
tanácsadással, foglalkozásokkal, terápiával, programokkal.

logo

Minden jog fenntartva: Dr. Eigner Bernadett